Newsletter

September 2018

Edi-Net a un cop d’ull

La iniciativa EDI-NET (Xarxa d’Innovació en l’Ús de Dades Energètiques) analitza i comunica dades elèctriques, de gas i d’aigua amb una freqüència inferior a l’horària amb l’objectiu d’identificar el malbaratament i les oportunitats d’estalvi, reduir el consum i estalviar diners. La iniciativa va dirigida als responsables de la presa de decisions de les autoritats públiques, planificadors financers, gestors energètics i responsables i usuaris dels edificis. Un fòrum on-line i una sèrie de tallers facilitaran l’intercanvi de coneixements, experiències i bones pràctiques per donar suport a les autoritats públiques durant la implementació dels seus Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).

EDI-Net ajuda els municipis a estalviar aigua

Des de ja fa algun temps, les nostres ciutats pilot utilitzen les eines d’EDI-Net per monitoritzar i optimitzar el consum d’energia i aigua. Alexander Nordhus, Director d’Energia de la ciutat de Núremberg, explica com això ha permès identificar els desviament en el consum d’una manera ràpida i fàcil: “Com a director d’entergia, has de supervisar el consum energètic de molts edificis. Ja que el nombre d'encarregats ha disminuït en els últims anys, el fet de poder identificar ràpidament  els consums excessius de recursos externs cobra una especial rellevància.

A començaments de maig, la rutina diària de comprovar les caretes somrients va revelar un consum inusualment alt d'aigua a dos edificis: una escola, de més de 10.000 m2, i una residència per a persones sense llar, amb un espai habitable de més de 3.000 m2. Els responsables, que no havien detectat els elevats nivells de consum, van ser informats. A la residència es va descobrir ràpidament la causa: una mànega que s'havia utilitzat per omplir un estany al jardí no s'havia tancat una vegada l'estany ja estava ple. Com a conseqüència, l'aigua s'escapava pel jardí i es filtrava a terra.

A l’escola va trigar més en descobrir-se la causa. Amb motiu d'un esdeveniment especial, els lavabos s'havien programat per a una operació contínua i la cadena es tirava cada 30 minuts durant les 24 hores del dia.

Sense EDI-Net, l'error segurament només s'hauria detectat per casualitat, la qual cosa en la nostra experiència podria haver tardat 3 mesos. En conclusió, EDI-Net va contribuir, en conjunt, a estalviar més de 1.300 m3 d'aigua i al voltant de 6.700 €.”

Pots trobar més informació sobre l'ús d'EDI-Net a les escoles, en el dia a dia dels gestors d'energia o sobre els incentius financers aquí.

“Policy Paper” d'EDI-net sobre els requisits en la regulació dels comptadors intel·ligents a nivell municipal

És un fet comunament acceptat que el mesurament freqüent de les dades de consum és fonamental per reduir el malbaratament d'energia i aigua. Les fugues i altres problemes es poden detectar més ràpidament i la programació dels sistemes dels edificis pot ajustar-se segons les necessitats de cada moment. Les dades també poden utilitzar-se per millorar la conscienciació de les persones usuàries, tal com ja s'està fent des del projecte EDI-Net. La legislació europea actual es basa en una relació simple entre clients, comptadors i les empreses de serveis públics. No obstant això, aquest no és normalment el cas en ajuntaments on un únic departament d'energia gestiona una cartera d'edificis àmplia i diversa, habitualment amb els seus propis contractes d'energia.

EDI-Net ha demostrat que els ajuntaments tenen un accés limitat a les dades dels comptadors intel·ligents dels seus edificis. Fins i tot als països on la introducció dels comptadors intel·ligents es troba molt avançada, és freqüent que a la pràctica, no es pugui millorar l'eficiència energètica. A Espanya, per exemple, les dades a intervals curts de temps només es faciliten a final de mes, per la qual cosa no és possible una reacció ràpida en cas d'un consum excessiu d'energia. A la Gran Bretanya, els “procediments transparents” per a l'intercanvi de dades no van poder ser implementats per les queixes de les empreses del sector, i a Alemanya la interoperabilitat amb els sistemes de gestió de l'energia és limitada. A França, continua sent difícil obtenir l'aprovació perquè més d'un organisme pugui accedir a les dades de consum. Tota aquesta problemàtica pot fer-se també extensiva a altres països de la Unió Europea.

Un estudi més detallat també ha revelat que els ajuntaments que volen ser exemplars en la millora de l'eficiència energètica de la seva cartera d'edificis a través de les tecnologies de la informació i la comunicació han de fer front a dificultats cada vegada majors en l'accés a les dades a les quals havien estat accedint des de fa anys. Quan les empreses subministradores instal·len els comptadors intel·ligents, normalment desconnecten l'accés del consumidor al comptador antic i els ajuntaments no poden monitorar l'edifici tret que facin una segona inversió. Altres problemes també són derivats d'una definició inadequada dels comptadors intel·ligents i els seus estàndards, el que condueix a la introducció d'aparells la funcionalitat de la qual no s'adapta a la capacitat del maquinari d'AMR (lectura automàtica de comptadors) ja existent.

Per assolir els objectius d'eficiència energètica de la Unió Europea és necessari millorar la coordinació del procés d'introducció i gestió dels comptadors intel·ligents a nivell municipal. A més, l'esmentat procés s'hauria d'acompanyar d'una estratègia específica de comunicació, el que comparteixi que tots els agents estiguin implicats d'una manera transversal: tant les autoritats legislatives com les locals, així com també els usuaris dels edificis, que només podran demostrar un comportament més eficient energèticament millorant la conscienciació sobre aquest tema.

El policy paper completi pot trobar-se aquí.

Interessant intercanvi entre representants municipals als tallers de Leicester i Nuremberg

El juny i el juliol els tallers d'EDI-Net a Nuremberg i Leicester van reunir representants municipals d'Alemanya i Anglaterra per debatre sobre les estratègies de millora d'eficiència energètica. Els gestors d'energia de les ciutats pilot van mostrar com utilitzen EDI-Net en la seva feina diària per detectar d'una manera ràpida i fàcil els consums excessius d'aigua i energia. Els resultats implementats per les escoles ecològiques a Leicester amb l'ajuda d'EDI-Net són particularment rellevants: fins i tot els alumnes de primària han mostrat un consum més conscienciat gràcies a les caretes somrients que els mostren les quantitats d'energia i aigua que consumeixen. Els estudiants fan ara més atenció a tancar les finestres quan la calefacció està encesa o a apagar el llum quan aquest no és necessari.

T'agradaria saber-ne més sobre aquesta matèria? El 3 d'octubre de 2018, de 12.30h a 16.00h (BST) el taller “Gestió energètica a les escoles” es durà a terme a Leicester, Gran Bretanya. L'assistència és gratuïta. Si estàs interessat/da en assistir-hi  pots escriure un correu electrònic a SchoolsEnergy.eventbrite.co.uk o a Lee.Jowett@leicester.gov.uk.

Els webinars d'EDI-Net ja estan en línia

Si estaves interessat en un dels nostres webinars però no vas poder assistir-hi, cap problema. Pots accedir a les gravacions aquí:

Unir-se a la iniciativa EDI-Net.


http://www.edi-net.eu

Suscriu la newsletter. Per cancel, lar la subscripció, si us plau utilitzi aquest enllaç.
Por favor, lea nuestra nueva protección de datos.
 

Learn more about our EDI-Net consortium

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 695916.

This newsletters content licence is a Creative Commons BY-SA.