La ciutat de Núremberg

Núremberg es una ciutat alemanya líder en desenvolupament sostenible. Ja ha reduït en un 33% les seves emissions de CO2 amb respecte a 1990. La monitorització de l’energia de la ciutat incorpora al voltant de 700 propietats municipals, comprenent un total de 2.900 contractes de distribució d’energia amb l’empresa local. Els 250 edificis més grans es controlen detalladament amb l’ús d’un software e monitorització i feedback regular dels usuaris. 24 edificis amb 190 comptadors d’energia formen part actualment d’un sistema de monitorització automatitzat, que ja pot proporcionar informació del consum cada mitja hora. Es planeja fer extensiu aquest sistema de control detallat a més grans consumidors.