Pilot Sites

L’objectiu d’EDI-Net és donar suport a la transferència de coneixement i la capacitació a través de l’anàlisi de les dades disponibles dels edificis. El fet d’oferir aquest servei com un servei a les autoritats públiques, i després  establir un diàleg sobre els resultats amb funcionaris de rellevància, permet la posada en comú dels seus coneixements i en facilita l’intercanvi de bones pràctiques entre ells. Aquesta experiència es basa en les bones pràctiques de les autoritats públiques, fent servir aquesta informació els edificis i dels seus usuaris per implementar millores en energia sostenible.Així doncs, la iniciativa EDI-Net inclou tres zones pilot, les quals, entre d’altres tasquen, proporcionen dades de comptadors intel·ligents per tal que el sistema d’anàlisi de dades pugui ser provat per anticipat. A més, també és una manera de proporcionar coneixements a les autoritats públiques que s’han unit a EDI-Net, per exemple, a través d’un fòrum online, perquè puguin relacionar-se d’una manera més efectiva amb els usuaris dels edificis, les responsables de la presa de decisions i les professionals de les finances. Les zones pilot que formen part d’EDI-Net són: la ciutat de Leicester (Regne Unit), la Generalitat de Catalunya (Espanya), i la ciutat de Nuremberg  (Alemanya)