Test EDI-Net sobre energia

Quant saps sobre el teu ús de l’energia? Comprova els teus coneixements amb el Test EDI-Net sobre energia!

Il·luminació
Calefacció i refrigeració
Cuinar
Bany
Cuina
Oficina
Eficiència energètica
Energia renovable
Combustibles fòssils
Consum elèctric i costos
Emissions
Miscel·lanis