L’estudi de casos

Critical requirements for smart meter regulation from municipalities

EDI-Net ha comprovat que els ajuntaments o bé no poden accedir a les dades de consum dels seus edificis, o bé el seu accés és limitat. Fins i tot als països on el sistema de medició intel·ligent ha assolit un nivell d’implementació avançat, amb una freqüència de medició sub-horària o casi a temps real, a la pràctica això no repercuteix en una millora de l’eficiència energètica.

 

Overview of Smart Metering in Germany, Spain and the UK:

Les presents activitats a nivell europeu i nacional es centren principalment en el sector residencial, ignorant el potencial impacte de la Lectura Automàtica de Comptadors (AMR) a les infraestructures ja existents, i el fet que els sistemes de gestió energètica han aconseguit estalviar durant més d’una dècada, especialment per part dels municipis, que han liderat amb l’exemple. Al voltant del 34% de l’energia utilitzada en edificis es consumeix al sector no residencial. Les comunitats alemanyes van consumir 127’7 petajoules al 2013, dels quals ¾ parts van ser de calor, amb la proporció de l’electricitat incrementant-se contínuament. En total, el cost de l’energia puja a 4.000 milions d’€ a l’any.

 

Recruiting citizens to use ICT for saving energy in public buildings:

L’ús de les noves tecnologies per estalviar energia és un desafiament. Tant els usuaris interns de l’edifici (personal d’oficina, professors o personal dels museus) com els externs (visitants d’una oficina, pacients d’hospital, visitants dels museus) han d’estar conscienciats per aconseguir canvis de comportament a llarg termini i, per tant, l’èxit. Segons els autors, la percepció del canvi per part dels ciutadans hi juga un paper important. Les reaccions inicials als canvis són sovint de rebuig i negació. No obstant això, eines adequades, com el suport individual i la formació específica, poden ajudar a convèncer els ciutadans perquè adoptin noves tecnologies. Després d’un anàlisi preliminar, s’han de desenvolupar les mesures adequades pels diferents usuaris dels edificis. Aquestes inclouen, per exemple, l’ús d’un símbol en senyal de reconeixement i els tallers per difondre el coneixement. Segons els autors, aquesta estratègia pot contribuir a la implicació de les diverses parts interessades.