Els nostres objectius

El repte està en aconseguir que els principals responsables de la presa de decisions s’involucrin a la gestió de l’energia. Actualment, l’energia no és una prioritat i, a part del gestor energètic o del personal de manteniment, ningú hi està realment implicat. EDI-Net implica els responsables de la presa de decisions i els responsables financers, i també influencia els usuaris dels edificis al relacionar-se amb ells en relació a la informació generada pels comptadors intel·ligents. Els nostres objectius són: incrementar la capacitat de les autoritats públiques d’utilitzar dades, a intervals curts, de comptadors d’energia i aigua (normalment mitja hora) i informació sobre els usuaris dels edificis; encoratjar les energies renovables; millorar l’eficiència energètica; i incrementar la capacitat de les autoritats públiques per planificar i implementar polítiques energètiques sostenibles.
Més específicament els nostres objectiu és habilitar les autoritats públiques per:

1.    Difondre coneixement sobre el potencial d’utilitzar la informació generada per les dades dels comptadors d’energia i aigua per tal de:

 • Identificar ràpidament el subministrament d’energies renovables i les possibilitats d’estalvi energètic als seus edificis
 • Presentar, d’una manera més precisa, els pressupostos d’energia i aigua als responsables financers per tal de motivar la gent per a estalviar energia.
 • Comparar el rendiment del seus edificis amb edificis similars d’altres estats membres de la UE per tal d’ajudar els gestors d’energia a compartir bones pràctiques.
 • Analitzar les possibilitats potencials d’inversió  en energia sostenible

2.    Relacionar-se, d’una manera més efectiva, amb els usuaris/gestors dels seus edificis per promoure l’energia sostenible, amb l’objectiu de:

 • Establir un fòrum on-line per intercanviar informació sobre l’ús de l’energia i l’aigua als edificis i compartir bones pràctiques,
 • Quantificar el subministrament d’energia renovable als edificis i
 • Incrementar el coneixement dels usuaris dels edificis a través de l’aprenentatge entre iguals.

3.    Dur a terme una política d’energia sostenible de manera  més eficient a través de:

 • La implementació de la Directiva d’eficiència energètica
 • La implementació dels Plans d’Acció d’Energia Sostenible, plans locals de protecció del clima i la Directiva d’eficiència energètica  a través del monitoratge, benchmarking i intercanvi de bones pràctiques entre les autoritats públiques; a través de la identificació d’altres usos potencials de les dades generades pels comptadors d’energia i aigua; i a través del feedback dels usuaris per tal de desenvolupar noves oportunitats de gestió de la informació generada pels comptadors a intervals de mitja hora.

4.    Millorar el networking i la transmissió del coneixement a nivell europeu sobre el benchmarking entre edificis públics per compartir bones pràctiques a través de:

 • La millora de la transferència de coneixements
 • La capacitat dels edificis
 • La creació d’una nova comunitat d’usuaris d’”smart data”